Mahmoud Illean

برگزاری «رژه افتخار» در بیت‌المقدس

این اولین بار در زمان حکومت دولت جدید دست‌راستی اسرائیل بود که این راهپیمایی برگزار می‌شد تا به گفتۀ شرکت کنندگانش «عشق را در هر شکل آن» جشن بگیرند.

این اولین بار در زمان حکومت دولت جدید دست‌راستی اسرائیل بود که این راهپیمایی برگزار می‌شد تا به گفتۀ شرکت کنندگانش «عشق را در هر شکل آن» جشن بگیرند.

خیابان‌های شهر در این روز مملو از نیروهای امنیتی و پلیس بود؛ چراکه این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شد که با تعمین شکاف سیاسی در این کشور، برخی همچنان در تکاپو برای حفظ ارزش‌های لیبرال اسرائیل هستند و برخی نیز گرایش بیشتر جامعه به سمت دیدگاههای محافظه‌کارتر و مذهبی‌تر را ترجیح می‌دهند.

تازه‌ترین ویدیو