رنگ سبز بخشی از کانال بزرگ ونیز

ویدیوها. تصاویری از کانال بزرگ ونیز که سبز رنگ شده است

هنوز چیزی تایید نشده است اما این نخستین بار نیست که این کانال به رنگ سبز در می‌آید.

هنوز چیزی تایید نشده است اما این نخستین بار نیست که این کانال به رنگ سبز در می‌آید.

نیکولاس گارسیا اوریبورو، هنرمند آرژانتینی در سال ۱۹۶۸ همزمان با برگزاری سی و چهارمین دوره دوسالانه ونیز با هدف ارتقای آگاهی زیست‌محیطی آب‌های این کانال را به رنگ سبز فلئورسانس درآورد.

تازه‌ترین ویدیو