فعالان اقلیمی معترض به جت‌های شخصی

ویدیوها. فعالان معترض به جت‌های شخصی پروازهای فرودگاه ژنو را مختل کردند

معترضان تابلوهایی را حمل می‌کردند که روی آن‌ها نوشته شده بود :«جت‌های خصوصی را ممنوع کنید» و «هشدار: جت‌های خصوصی امید ما را غرق می‌کنند».

معترضان تابلوهایی را حمل می‌کردند که روی آن‌ها نوشته شده بود :«جت‌های خصوصی را ممنوع کنید» و «هشدار: جت‌های خصوصی امید ما را غرق می‌کنند».

فعالان آب و هوایی با نشستن در جلوی هواپیماها از سوار شدن خریداران بالقوه به آن‌ها جلوگیری کردند، به طوری که نیروهای امنیتی برای دور کردن آن‌ها وارد عمل شدند.

فعالان اقلیمی مدت‌هاست که با جت‌های شخصی مشکل دارند، چرا که می‌گویند آن‌ها کربن بالایی را در جو منتشر می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد استفاده از این جت‌ها در دو دهه اخیر در سطح جهان تقریباً دو برابر شده است.

تازه‌ترین ویدیو