کارگردانان هنری صاحب بینش؛ احیاکنندگان اُپرا در عصر جدید

ویدیوها. کارگردانان هنری صاحب بینش؛ احیاکنندگان اُپرا در عصر جدید

شماری از نسل تازهٔ کارگردانان هنری از زمان خود جلوترند، کارگردانانی صاحب بینش و شیفته سرگرم‌کردن‌ که می دانند چطور آثار کلاسیک را به زیبایی در جامهٔ مدرن ارائه کنند.

تازه‌ترین ویدیو