مراسم آیینی بودایی

تراشیدن سر کودکان در مراسم آیین بودایی در کره جنوبی‌

این برای اولین بار پس از چهار سال است که این مراسم مذهبی انجام می‌شود. این مراسم پس از سال ۲۰۱۹ به دلیل وضع محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ برگزار نمی‌شد.

این برای اولین بار پس از چهار سال است که این مراسم مذهبی انجام می‌شود. این مراسم پس از سال ۲۰۱۹ به دلیل وضع محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ برگزار نمی‌شد.

راهبان پنج تا شش ساله پس از این مراسم به مدت ۲۱ روز (تا روز تولد بودا در ۲۷ مه) در معبد جوگیسا خواهند ماند. آن‌ها تعالیم بودیسم را از مربیان خود در معبد خواهند آموخت، به این امید که در آینده به سفیران بودیسم تبدیل شوند.

تازه‌ترین ویدیو