موشک روسی مجتمع مسکونی را متلاشی کرد

جنگ اوکراین؛ موشک روسی به جای «نیروگاه برق» دنیپرو به مجتمع مسکونی اصابت کرد

شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به یک مجتمع مسکونی در شهر «دنیپرو» به دست‌کم ۲۷ نفر رسید. از سرنوشت ۴۲ نفر ساکن در ۷۲ واحد آپارتمانی که در حمله روز شنبه ۱۴ ژانویه ویران شد، اطلاعی در دست نیست. بیم این می‌رود که شمار قربانیان این حمله موشکی افزایش یابد. 

شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به یک مجتمع مسکونی در شهر «دنیپرو» به دست‌کم ۲۷ نفر رسید. از سرنوشت ۴۲ نفر ساکن در ۷۲ واحد آپارتمانی که در حمله روز شنبه ۱۴ ژانویه ویران شد، اطلاعی در دست نیست. بیم این می‌رود که شمار قربانیان این حمله موشکی افزایش یابد. 

بوریس فیلاتوف، شهردار«دنیپرو» می‌گوید به باور او هدف موشک ایکس-۲۲ که دقت هدف‌زنی‌اش «کاملاً غیردقیق» است احتمالاً یک نیروگاه برق در نزدیکی بوده که از هدف بازمانده و به مجتمع مسکونی اصابت و آن را ویران کرده است.

تازه‌ترین ویدیو