تمرین برای رژه روز ۹ مه در مسکو

ویدیوها. تصاویر تمرین نظامیان روسیه در مسکو برای رژه «روز پیروزی»

در این تصاویر تانک‌های روسی در خیابان های مسکو در حال تمرین برای رژه نظامی «روز پیروزی» در ۹ مه امسال دیده می‌شوند. در این روز روسیه هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی را در سال ۱۹۴۵ جشن می‌گیرد.

در این تصاویر تانک‌های روسی در خیابان های مسکو در حال تمرین برای رژه نظامی «روز پیروزی» در ۹ مه امسال دیده می‌شوند. در این روز روسیه هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی را در سال ۱۹۴۵ جشن می‌گیرد.

بسیاری از ساکنان پایتخت برای تماشای این تمرین از نزدیک حضور یافته بودند و شماری از آن‌ها در حال گرفتن سلفی از خود در مقابل تانک‌ها و دیگر ادوات زرهی به چشم می‌خوردند.

رژه نظامی روسیه در حالی برگزار می‌شود که مسکو بیش از دو ماه است تهاجم نظامی به اوکراین را آغاز کرده است.

تازه‌ترین ویدیو