شهروندان کی‌یف با یک میلیون و پانصد هزار لاله نشان ارتش را در مرکز پایتخت رسم کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

شهروندان کی‌یف با یک میلیون و پانصد هزار لاله نشان ارتش را در مرکز پایتخت رسم کردند

شهروندان کی‌یف، پایتخت اوکراین، روز جمعه با یک میلیون و پانصد هزار شاخه گل لاله نشان ارتش (گارد ملی) این کشور را بر زمین یکی از میادین مرکزی شهر ترسیم کردند.

شهروندان کی‌یف، پایتخت اوکراین، روز جمعه با یک میلیون و پانصد هزار شاخه گل لاله نشان ارتش (گارد ملی) این کشور را بر زمین یکی از میادین مرکزی شهر ترسیم کردند.

دست‌اندرکاران این برنامه که عمدتا زنان و نوجوانان بودند می‌گویند این گل‌ها را تا چند روز آینده به بیمارستان‌های این کشور می‌برند و میان مجروحان جنگی تقسیم می‌کنند.

براساس آمار سازمان ملل متحد دست‌کم ۳ میلیون و سیصد هزار اوکراینی از زمان آغاز حمله روسیه به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند و میلیون‌ها نفر دیگر هم در مرزهای اوکراین جا به جا شده اند.

براساس دستور دولتی بسیج عمومی و فراخوان خدمت زیر پرچم، مردانی که توان خدمت در نیروهای مسلح را دارند، مجاز به ترک کشور نیستند.

تازه‌ترین ویدیو