شماری از اوکراینی‌های گریخته از جنگ: زندگی بدون 'آنها' ممکن نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

شماری از اوکراینی‌های گریخته از جنگ: زندگی بدون 'آنها' ممکن نیست

گروهی از اوکراینی‌هایی که از جنگ روسیه علیه کشورشان گریخته و به کشورهای همسایه وارد می‌شوند حیوانات خانگی مثل گربه و لاک‌پشت و خصوصا سگ‌های خود را نیز با خود همراه دارند. کاترینا، یکی از ساکنان کی‌یف، پایتخت، که به همراه خانواده‌اش از جنگ گریخته و وارد لهستان شده است می‌گوید: زندگی بدون سگ و حیوانات خانگی‌مان ممکن نیست. در مرز لهستان سرپناهی هم برای حیوانات خانگی ایجاد شده که از اوکراین آورده شده و سپس به دیگر کشورها فرستاده می‌شوند.

گروهی از اوکراینی‌هایی که از جنگ روسیه علیه کشورشان گریخته و به کشورهای همسایه وارد می‌شوند حیوانات خانگی مثل گربه و لاک‌پشت و خصوصا سگ‌های خود را نیز با خود همراه دارند. کاترینا، یکی از ساکنان کی‌یف، پایتخت، که به همراه خانواده‌اش از جنگ گریخته و وارد لهستان شده است می‌گوید: زندگی بدون سگ و حیوانات خانگی‌مان ممکن نیست. در مرز لهستان سرپناهی هم برای حیوانات خانگی ایجاد شده که از اوکراین آورده شده و سپس به دیگر کشورها فرستاده می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست