تصاویری از اسپانیا؛ عبور اسب‌ها از آتش

ویدیوها. تصاویری از اسپانیا؛ عبور اسب‌ها از آتش

صدها نفر برای برگزاری جشنواره «لومیناریاس» در «سن بارتولومه د پینارس»، شهری کوچک در شمال غرب مادرید، گرد هم آمدند، تا پس از یک سال وقفه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بار دیگر شاهد عبور شبانه اسب‌ها از میان شعله‌های آتش باشند. گفته می‌شود دواندن اسب‌ها توسط سواران از میان شعله‌های آتش در سنت باستانی کاتولیک‌ها برای زدودن بیماری‌ها با استفاده از دود و آتش ریشه دارد. این جشنواره ۱۶ ژانویه هر سال و همزمان با یادبود سنت آنتونی ابوت، قدیس حامی حیوانات، برگزار می شود. برگزاری این جشنواره با انتقاد گروه‌های حامی حقوق حیوانات مواجه است ولی مردم محلی معتقدند که اسب‌ها از اجرای این سنت آسیب نمی‌بینند.

صدها نفر برای برگزاری جشنواره «لومیناریاس» در «سن بارتولومه د پینارس»، شهری کوچک در شمال غرب مادرید، گرد هم آمدند، تا پس از یک سال وقفه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بار دیگر شاهد عبور شبانه اسب‌ها از میان شعله‌های آتش باشند. گفته می‌شود دواندن اسب‌ها توسط سواران از میان شعله‌های آتش در سنت باستانی کاتولیک‌ها برای زدودن بیماری‌ها با استفاده از دود و آتش ریشه دارد. این جشنواره ۱۶ ژانویه هر سال و همزمان با یادبود سنت آنتونی ابوت، قدیس حامی حیوانات، برگزار می شود. برگزاری این جشنواره با انتقاد گروه‌های حامی حقوق حیوانات مواجه است ولی مردم محلی معتقدند که اسب‌ها از اجرای این سنت آسیب نمی‌بینند.

تازه‌ترین ویدیو