لحظه جداشدن تلسکوپ جیمز وب از پرتابگر
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تلکسوپ جیمز وب آینه دوم خود را گشود

تلسکوپ جیمز وب آخرین مراحل آغاز به کار خود را طی می‌کند. این تلکسوپ که روز ۲۴ دسامبر سال گذشته به فضا پرتاب شد امروز بال آینه چپ خود را باز خواهد کرد. هر بال سه بخش از ۱۸ بخش کلی آینه را در برمی‌گیرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست