تصاویر تظاهرات علیه واکسیناسیون کووید-۱۹ و محدویت‌های اجتماعی در اروپا

ویدیوها. تصاویر تظاهرات علیه واکسیناسیون کووید-۱۹ و محدویت‌های اجتماعی در اروپا

مخالفان واکسیناسیون در برابر بیماری کووید-۱۹ و اعمال دور تازه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی روز شنبه در اتریش، لوکزامبورگ و اسپانیا دست به تظاهرات زدند. ده‌ها نفر با شعار «ما دیگر دموکراسی نداریم» در میدان اصلی وین تجمع کردند و نسبت به ممانعت از حضور اجتماعی کودکان به دلیل ممانعت والدینشان در برابر واکسینه شدن آنها اعتراض کردند. در لوکزامبورگ نیز تظاهرکنندگان شعار «آزادی» سر دادند. در مرکز مادرید، پایتخت اسپانیا هم عده‌ای با به دست گرفتن بنرهایی حاوی شعارهایی علیه واکسناسیون به برنامه‌‌های دولت برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا اعتراض کردند. تا کنون بیش از ۸۰ درصد مردم اسپانیا و افزون بر ۷۰ درصد مردم اتریش در برابر بیماری کووید-۱۹ واکسینه شده‌اند.

مخالفان واکسیناسیون در برابر بیماری کووید-۱۹ و اعمال دور تازه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی روز شنبه در اتریش، لوکزامبورگ و اسپانیا دست به تظاهرات زدند. ده‌ها نفر با شعار «ما دیگر دموکراسی نداریم» در میدان اصلی وین تجمع کردند و نسبت به ممانعت از حضور اجتماعی کودکان به دلیل ممانعت والدینشان در برابر واکسینه شدن آنها اعتراض کردند. در لوکزامبورگ نیز تظاهرکنندگان شعار «آزادی» سر دادند. در مرکز مادرید، پایتخت اسپانیا هم عده‌ای با به دست گرفتن بنرهایی حاوی شعارهایی علیه واکسناسیون به برنامه‌‌های دولت برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا اعتراض کردند. تا کنون بیش از ۸۰ درصد مردم اسپانیا و افزون بر ۷۰ درصد مردم اتریش در برابر بیماری کووید-۱۹ واکسینه شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو