معترضان در جزیره مارتینیک فرانسه جایگاه سوخت را به آتش کشیدند

ویدیوها. معترضان در جزیره مارتینیک فرانسه جایگاه سوخت را به آتش کشیدند

معترضان خشمگین در جزیره مارتینیک فرانسه در جریان اعتراض به محدودیت های کرونایی به یک جایگاه سوخت رسانی و یک دفتر پستی خساراتی وارد کردند. چندین هفته است که این جزیره در دریای کاراییب که جزو قلمرو فرانسه محسوب می شود دستخوش ناآرامی و خشونت شده است.

معترضان خشمگین در جزیره مارتینیک فرانسه در جریان اعتراض به محدودیت های کرونایی به یک جایگاه سوخت رسانی و یک دفتر پستی خساراتی وارد کردند. چندین هفته است که این جزیره در دریای کاراییب که جزو قلمرو فرانسه محسوب می شود دستخوش ناآرامی و خشونت شده است.

گوادلوپ، یکی دیگر از جزایر فرانسه در حوزه کارائیب هم ناآرام است. کادر درمان و بسیاری از ساکنان به اجباری بودن گواهینامه واکسیناسیون معترضند. تنها در روز شنبه حدود ۲ هزار نفر به خیابان‌های مرکز این جزیره آمده بودند. انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه و همچنین اوج گیری ناآرامی‌ها موجب شده تا پاریس بیش از پیش برای اعطای «خودمختاری» به جزایر فراسرزمینی خود در آنسوی اقیانوس اطلس تحت فشار باشد.

تازه‌ترین ویدیو