برگزاری نمایشگاه هنرمند ناراضی چینی در ایتالیا

برگزاری نمایشگاه هنرمند ناراضی چینی در ایتالیا

شهر صنعتی برشا در شمال ایتالیا از روز شنبه ۱۳ نوامبر میزبان نمایشگاه آثار بادیوکائو، هنرمند مشهور چینی و منتقد سیاستهای پکن بویژه در موضوعات حقوق بشری است.

شهر صنعتی برشا در شمال ایتالیا از روز شنبه ۱۳ نوامبر میزبان نمایشگاه آثار بادیوکائو، هنرمند مشهور چینی و منتقد سیاستهای پکن بویژه در موضوعات حقوق بشری است.

این نمایشگاه در حالی برگزار شده که سفارت چین در رم طی مکاتباتی با دولت این کشور، خواستار لغو آن شده و حتی با اشاره به مبادلات تجاری دو کشور، بطور ضمنی تهدیداتی اقتصادی را مطرح کرده است.

تازه‌ترین ویدیو