حمله لبنانی‌های خشمگین به خانه‌ای که تصور می‌شد متعلق به صاحب انبار منفجر شده است

ویدیوها. حمله لبنانی‌های خشمگین به خانه‌ای که تصور می‌شد متعلق به صاحب انبار منفجر شده است

گروهی از مردم لبنان روز یکشنبه در نزدیکی شهر طرابلس این کشور به یک مجمتع مسکونی حمله کردند و آن‌را به آتش کشیدند. مردم خشمگین تصور می‌کردند این ملک متعلق به صاحب انباری است که انفجار یک مخزن سوختی پنهان شده در آن باعث کشته شدن دست‌کم ۲۰ نفر شد. پرتاب مواد آتش‌زا به درون ساختمان باعث شد آتش سراسر این خانه را فرا بگیرد. پلیس برای پایان دادن به این تجمع وارد عمل شد و نیروهای آتش‌نشانی هم خود را به صحنه رساندند تا آتش را خاموش کنند.

گروهی از مردم لبنان روز یکشنبه در نزدیکی شهر طرابلس این کشور به یک مجمتع مسکونی حمله کردند و آن‌را به آتش کشیدند. مردم خشمگین تصور می‌کردند این ملک متعلق به صاحب انباری است که انفجار یک مخزن سوختی پنهان شده در آن باعث کشته شدن دست‌کم ۲۰ نفر شد. پرتاب مواد آتش‌زا به درون ساختمان باعث شد آتش سراسر این خانه را فرا بگیرد. پلیس برای پایان دادن به این تجمع وارد عمل شد و نیروهای آتش‌نشانی هم خود را به صحنه رساندند تا آتش را خاموش کنند.

تازه‌ترین ویدیو