تصاویری از تمیز کردن چلچراغ غول‌پیکر در آرژانتین

ویدیوها. تصاویری از تمیز کردن چلچراغ غول‌پیکر در آرژانتین

کارگران در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین لوستر غول‌پیکر سالن تئاتر کُلون در بوئنس آیرس، را پایین آورده آن را تمیز کردند. عملیات تمیز کردن این لوستر معمولا هر سال انجام می‌شود. امسال نیز در آستانه بازگشایی تئاتر بعد از محدودیت‌های کرونایی، این چلچراغ بسیار بزرگ برای تمیزکاری از زیر گنبد سالن اصلی تئاتر پایین آورده شد. این سازه باشکوه هزار و ۳۰۰ کیلوگرمی ۷۳۵ چراغ دارد.

کارگران در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین لوستر غول‌پیکر سالن تئاتر کُلون در بوئنس آیرس، را پایین آورده آن را تمیز کردند. عملیات تمیز کردن این لوستر معمولا هر سال انجام می‌شود. امسال نیز در آستانه بازگشایی تئاتر بعد از محدودیت‌های کرونایی، این چلچراغ بسیار بزرگ برای تمیزکاری از زیر گنبد سالن اصلی تئاتر پایین آورده شد. این سازه باشکوه هزار و ۳۰۰ کیلوگرمی ۷۳۵ چراغ دارد.

تازه‌ترین ویدیو