کلیسای بنا شده در املاک خانواده‌ مسلمان بوسنی و هرزگوین با حکم دادگاه تخریب شد

ویدیوها. کلیسای بنا شده در املاک خانواده‌ مسلمان بوسنی و هرزگوین با حکم دادگاه تخریب شد

کلیسایی که در املاک خانواده‌ای مسلمان در روستای کونجویچ پولجِی واقع در بوسنی و هرزگوین بنا شده بود روز شنبه با حکم دادگاه تخریب شد. این اقدام بر پایه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا صورت گرفت که در اکتبر سال ۲۰۱۹ صادر شده بود. این کلیسا اندکی پس از اخراج خانواده فاطا اورلوویچ از روستایی که در ۲۰ کیلومتری شرق سربرنیتسا واقع شده از سوی صرب‌های ارتودکس و جریان جنگ بوسنی در فاصله سال‌های ۱۹۹۵- ۱۹۹۲ ساخته شده بود. همسر خانم اورلوویچ در میان حدود هشت هزار مردی بوسنیایی بود که در سال ۱۹۹۵ توسط نیروهای صرب در سربرنیتسا کشته شدند. دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین از دولت بوسنی و هرزگوین خواسته تا خسارت نقدی ۳۱ هزار یورویی نیز به خانم اورلوویچ پرداخت کند. کشتار سربرنیتسا در سطح بین‌المللی به عنوان تنها نسل کشی رخ داده در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به رسمیت شناخته شده است.

کلیسایی که در املاک خانواده‌ای مسلمان در روستای کونجویچ پولجِی واقع در بوسنی و هرزگوین بنا شده بود روز شنبه با حکم دادگاه تخریب شد. این اقدام بر پایه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا صورت گرفت که در اکتبر سال ۲۰۱۹ صادر شده بود. این کلیسا اندکی پس از اخراج خانواده فاطا اورلوویچ از روستایی که در ۲۰ کیلومتری شرق سربرنیتسا واقع شده از سوی صرب‌های ارتودکس و جریان جنگ بوسنی در فاصله سال‌های ۱۹۹۵- ۱۹۹۲ ساخته شده بود. همسر خانم اورلوویچ در میان حدود هشت هزار مردی بوسنیایی بود که در سال ۱۹۹۵ توسط نیروهای صرب در سربرنیتسا کشته شدند. دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین از دولت بوسنی و هرزگوین خواسته تا خسارت نقدی ۳۱ هزار یورویی نیز به خانم اورلوویچ پرداخت کند. کشتار سربرنیتسا در سطح بین‌المللی به عنوان تنها نسل کشی رخ داده در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به رسمیت شناخته شده است.

تازه‌ترین ویدیو