مردم استرلینگ آمریکا هم واکسن کرونا و هم آبجوی مجانی را توی رگ زدند

ویدیوها. مردم استرلینگ آمریکا هم واکسن کرونا و هم آبجوی مجانی را توی رگ زدند

یک کارخانه آبجوسازی در آمریکا به کسانی که واکسن کرونا می‌زنند یک لیوان آبجوی مجانی داد. این کارخانه که «بلتوی» نام دارد و در شهر استرلینگ در ایالت ویرجینیا واقع شده است این برنامه تبلیغاتی یک روزه را روز چهارشنبه انجام داد. به این ترتیب مردم با تزریق یک دوز از واکسن جانسون اند جانسون در بازویشان در این مکان، در واقع آبجوی مجانی را هم به قول معروف توی رگ زدند.

یک کارخانه آبجوسازی در آمریکا به کسانی که واکسن کرونا می‌زنند یک لیوان آبجوی مجانی داد. این کارخانه که «بلتوی» نام دارد و در شهر استرلینگ در ایالت ویرجینیا واقع شده است این برنامه تبلیغاتی یک روزه را روز چهارشنبه انجام داد. به این ترتیب مردم با تزریق یک دوز از واکسن جانسون اند جانسون در بازویشان در این مکان، در واقع آبجوی مجانی را هم به قول معروف توی رگ زدند.

تازه‌ترین ویدیو