فوران آتشفشان در سنت وینسنت؛ باران خاکستر بر شهرها و خانه‌ها

فوران آتشفشان در سنت وینسنت؛ باران خاکستر بر شهرها و خانه‌ها

بر اثر فوران دود از آتشفشان «لاسوفریر» در روز جمعه در سنت وینسنت و گرنادین‌ها، کوهی از دود از دل زمین در آمده و به هوا برخاست. قدرت فوران به حدی بود که در سنت وینسنت و همسایه شرقی این کشور جزیره ای کوچک یعنی باربادوس، باران خاکستر بارید و روی خانه‌ها و خودروها را لایه عظیمی از دود پوشاند. بسیاری از ساکنان اطراف آتشفشان از خانه خود تخلیه و به مناطق امن‌تر منتقل شدند.

بر اثر فوران دود از آتشفشان «لاسوفریر» در روز جمعه در سنت وینسنت و گرنادین‌ها، کوهی از دود از دل زمین در آمده و به هوا برخاست. قدرت فوران به حدی بود که در سنت وینسنت و همسایه شرقی این کشور جزیره ای کوچک یعنی باربادوس، باران خاکستر بارید و روی خانه‌ها و خودروها را لایه عظیمی از دود پوشاند. بسیاری از ساکنان اطراف آتشفشان از خانه خود تخلیه و به مناطق امن‌تر منتقل شدند.

تازه‌ترین ویدیو