صف ورود به ورزشگاه المپیک لیون؛ این بار برای واکسیناسیون به جای فوتبال
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

صف ورود به ورزشگاه المپیک لیون؛ این بار برای واکسیناسیون به جای فوتبال

صف طولانی که از روز شنبه در برابر ورودی ورزشگاه المپیک لیون در فرانسه تشکیل شد، این بار نه برای تماشای فوتبال، بلکه برای واکسیناسیون کرونا بود. دولت فرانسه که تاکنون به تعلل در واکسیناسیون به بهانه نرسیدن واکسن و کمبود امکانات و فضا مورد انتقاد بود، تصمیم گرفته است تا از فضاهایی بزرگ مانند ورزشگاه‌ها برای این کار استفاده کند. باشگاه المپیک لیون برای کمک به کارزار واکسیناسیون کووید۱۹، ورزشگاه فوتبال خود را به همراه ۲۰۰ نفر نیروی داوطلب به مدت ۵ روز در اختیار دولت قرار داده است.

صف طولانی که از روز شنبه در برابر ورودی ورزشگاه المپیک لیون در فرانسه تشکیل شد، این بار نه برای تماشای فوتبال، بلکه برای واکسیناسیون کرونا بود. دولت فرانسه که تاکنون به تعلل در واکسیناسیون به بهانه نرسیدن واکسن و کمبود امکانات و فضا مورد انتقاد بود، تصمیم گرفته است تا از فضاهایی بزرگ مانند ورزشگاه‌ها برای این کار استفاده کند. باشگاه المپیک لیون برای کمک به کارزار واکسیناسیون کووید۱۹، ورزشگاه فوتبال خود را به همراه ۲۰۰ نفر نیروی داوطلب به مدت ۵ روز در اختیار دولت قرار داده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست