ویدئو؛ قتل جوان موتورسوار میانماری با شلیک گلوله نیروهای امنیتی

ویدیوها. ویدئوی قتل جوان موتورسوار میانماری با شلیک گلوله نیروهای امنیتی

خشونت‌ نظامیان کودتاگر و سرکوب معترضان در میانمار ادامه دارد. نیروهای امنیتی این کشور با شلیک گلوله به یک موتورسوار در شهر مویاوا جوان موتورسواری را به قتل رساندند. ویدیویی که یکی از شهروندان میانمار از پنجره خانه خود گرفته لحظه شلیک گلوله و کشته شدن این معترض موتورسوار را نشان می‌دهد. حدود ۲۵۰ نفر تاکنون از سوی ارتش و نیروهای امنیتی میانمار کشته شده‌اند.

خشونت‌ نظامیان کودتاگر و سرکوب معترضان در میانمار ادامه دارد. نیروهای امنیتی این کشور با شلیک گلوله به یک موتورسوار در شهر مویاوا جوان موتورسواری را به قتل رساندند. ویدیویی که یکی از شهروندان میانمار از پنجره خانه خود گرفته لحظه شلیک گلوله و کشته شدن این معترض موتورسوار را نشان می‌دهد. حدود ۲۵۰ نفر تاکنون از سوی ارتش و نیروهای امنیتی میانمار کشته شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو