میانمار؛‌ حضور سنگین ارتش در خیابان‌‌های یانگون

ویدیوها. میانمار؛‌ حضور سنگین ارتش در خیابان‌‌های یانگون

یانگون، بزرگترین شهر میانمار روز دوشنبه شاهد حضور پرشمار و همه‌جانبهٔ نیروهای ارتش در میان تظاهرکنندگانی بود که خواستار پایان کودتای نظامیان و آزادی رهبران حزب حاکم از جمله آنگ سان سوچی بودند.

یانگون، بزرگترین شهر میانمار روز دوشنبه شاهد حضور پرشمار و همه‌جانبهٔ نیروهای ارتش در میان تظاهرکنندگانی بود که خواستار پایان کودتای نظامیان و آزادی رهبران حزب حاکم از جمله آنگ سان سوچی بودند.

نفربرها و دیگر خوروهای زرهی در بسیاری از نقاط این شهر دیده می‌شدند. تظاهرات اعتراضی در میانمار روز یکشنبه وارد دومین هفتهٔ خود شد. نظامیان از روز یکم فوریه قدرت را در این کشور به‌دست گرفته‌اند.

تازه‌ترین ویدیو