به اتاق خشم خوش آمدید؛ با کوبیدن پتک استرس خود را کاهش دهید

ویدیوها. به اتاق خشم خوش آمدید؛ با کوبیدن پتک استرس خود را کاهش دهید

در وضعیت قرنطینه ناشی از همه‌گیری کووید، شاید شما هم به چنین اتاقی برای خالی کردن خشمتان نیاز داشته باشید.

در وضعیت قرنطینه ناشی از همه‌گیری کووید، شاید شما هم به چنین اتاقی برای خالی کردن خشمتان نیاز داشته باشید.

در یک ساختمان اداری کوچک در خارج از لس‌انجلس، صدای پتک‌هایی که روی پرینترها، کامپیوترها و تلویزیون‌های قدیمی یا میزهای چوبی کوبیده می شود، به گوش می رسد. ابتکاری که هر روز مشتریان زیادی را به خود جذب می کند، مشتریانی که می‌خواهند به این روش با خالی کردن خشم خود، اضطراب و نگرانی‌هایشان کاهش یابد.

این اتاق خشم در سال ۲۰۱۹ افتتاح شد تا درمانی برای کاهش استرس ارائه کند و شیوع ویروس کرونا باعث رونق آن شده است.

تازه‌ترین ویدیو