کودتای نظامیان میانمار در نایپیداو،اعتراض شهروندان با قابلمه در یانگون

کودتای نظامیان میانمار در نایپیداو،اعتراض شهروندان با قابلمه در یانگون

ساکنان یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار با کوبیدن بر قابلمه‌ها و ظروف فلزی، به کودتای ارتش این کشور و دستگیری آنگ سان‌ سوچی و چند مقام بلندپایه دیگر دولت اعتراض کردند. یانگون یا رانگون پیش از انتقال پایتخت به نایپیداو پایتخت میانمار بود. ارتش میانمار می‌گوید در انتخابات ماه نوامبر که با پیروزی چشمگیر حزب اتحادیه ملی دموکراسی همراه بود، تقلب شده است. هر چند حزب آنگ سان ‌سوچی میانماری‌ها را در مقابله با تصمیم نظامیان به کودتا به مقاومت فراخوانده تا کشور به دوران دیکتاتوری نظامی سابق بازنگردد، اما به نظر می‌رسد نظامیانی که سالها با مشت آهنین بر میانمار حکمرانی کرده‌اند به آسانی نه در برابر خانم سان سوچی کوتاه خواهند آمد و نه معترضان.

ساکنان یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار با کوبیدن بر قابلمه‌ها و ظروف فلزی، به کودتای ارتش این کشور و دستگیری آنگ سان‌ سوچی و چند مقام بلندپایه دیگر دولت اعتراض کردند. یانگون یا رانگون پیش از انتقال پایتخت به نایپیداو پایتخت میانمار بود. ارتش میانمار می‌گوید در انتخابات ماه نوامبر که با پیروزی چشمگیر حزب اتحادیه ملی دموکراسی همراه بود، تقلب شده است. هر چند حزب آنگ سان ‌سوچی میانماری‌ها را در مقابله با تصمیم نظامیان به کودتا به مقاومت فراخوانده تا کشور به دوران دیکتاتوری نظامی سابق بازنگردد، اما به نظر می‌رسد نظامیانی که سالها با مشت آهنین بر میانمار حکمرانی کرده‌اند به آسانی نه در برابر خانم سان سوچی کوتاه خواهند آمد و نه معترضان.

تازه‌ترین ویدیو