بارش شدید باران و هشدار طغیان رود سن در پاریس

بارش شدید باران و هشدار طغیان رود سن در پاریس

در پی بارش سنگین باران و بالا آمدن سط آب رودخانۀ سن در شهر پاریس، پایتخت فرانسه روی سه‌شنبه در وضعیت هشدار طغیان قرار داشت.

در پی بارش سنگین باران و بالا آمدن سط آب رودخانۀ سن در شهر پاریس، پایتخت فرانسه روی سه‌شنبه در وضعیت هشدار طغیان قرار داشت.

در این روز مازاد آب رودخانه وارد مسیر رفت و آمد عابران پیاده و دوچرخه سواران در حاشیۀ رودخانه شد و این نگرانی وجود داشت که تداوم افزایش سطح آب، بر سیستم حمل و نقل مترو نیز تاثیر بگذارد.

تازه‌ترین ویدیو