صیادان اسکاتلندی در اعتراض به تبعات برکسیت در لندن تظاهرات کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

صیادان اسکاتلندی در اعتراض به تبعات برکسیت در لندن تظاهرات کردند

شماری از ماهی گیران اسکاتلندی روز دوشنبه در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن تظاهرات کردند.

شماری از ماهی گیران اسکاتلندی روز دوشنبه در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن تظاهرات کردند.

صیادان اسکاتلندی به اختلال هایی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در روند صادرات ماهی پدید آورده است اعتراض کردند. یکی از ماهی گیران معترض گفت که آنها از «مشکلاتی» که برکسیت پیش می آورد آگاه بودند اما هرگز تصور نمی کردند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا این حد برای آنها «مشکل آفرین» شود. 

ماهی گیران معترض همچنین خواستار مداخله دولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا برای حل مشکل صادرات ماهی شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست