ویدئو؛ چهارمین روز متوالی تظاهرات ضد دولتی در بانکوک

ویدئو؛ چهارمین روز متوالی تظاهرات ضد دولتی در بانکوک

بانکوک، پایتخت تایلند برای چهارمین روز متوالی صحنه تظاهرات ضد دولتی بود. معترضان خواستار کناره‌گیری پایوت چان اوجا، نخست وزیر این کشورو همچنین اعمال اصلاحات در قانون اساسی و افزایش نقش‌آفرینی مردم در تصمیمات سیاسی و اقتصادی هستند. این تظاهرات در حالی وارد چهارمین روز متوالی شده که وی پیش‌تر اعلام کرده با وجود اعتراضات از سمت خود کنار نخواهد رفت.

بانکوک، پایتخت تایلند برای چهارمین روز متوالی صحنه تظاهرات ضد دولتی بود. معترضان خواستار کناره‌گیری پایوت چان اوجا، نخست وزیر این کشورو همچنین اعمال اصلاحات در قانون اساسی و افزایش نقش‌آفرینی مردم در تصمیمات سیاسی و اقتصادی هستند. این تظاهرات در حالی وارد چهارمین روز متوالی شده که وی پیش‌تر اعلام کرده با وجود اعتراضات از سمت خود کنار نخواهد رفت.

تازه‌ترین ویدیو