ویدئو؛ کودکان یمنی در میان ویرانه‌های جنگ سال تحصیلی را آغاز کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ کودکان یمنی در میان ویرانه‌های جنگ سال تحصیلی را آغاز کردند

کودکان یمنی درحالی نخستین روز سال تحصیلی را آغاز کردند که بسیاری از کلاس‌های درس در ویرانه‌های باقی مانده از جنگ تشکیل شد.

کودکان یمنی درحالی نخستین روز سال تحصیلی را آغاز کردند که بسیاری از کلاس‌های درس در ویرانه‌های باقی مانده از جنگ تشکیل شد.

مدرسه الوحده در استان تعز یکی از این مدارس است که دیوارهایش هدف گلوله‌های توپ قرارگرفته،‌ سقفش فروریخته و ستون‌های بتونی لرزانش هر آن در حال فروپاشی است.

سال‌ها جنگ و درگیری میان حوثی‌ها و نیروهای وفادار به دولت تبعیدی سبب شده تا کلاس‌ها در ساختمان‌های ویران و بدون در و پنچره برگزار شود؛ میز و صندلی که جای خود دارد.

دانش‌آموزان اغلب به دلیل فقر از کتاب‌های تمرینی قدیمی به عنوان دفتر یادداشت و مشق استفاده می‌کنند و معلم‌ها نیز آنقدر شجاع هستند که زیر سقف‌های فروریخته به کودکان مشتق علم بیاموزند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست