شاهزاده ویلیام پیش از بازگشایی بارها و رستوران‌ها در انگلستان به میخانه رفت

ویدیوها. شاهزاده ویلیام پیش از بازگشایی بارها و رستوران‌ها در انگلستان به میخانه رفت

دوک کمبریج روز جمعه، یک روز پیش از بازگشایی بارها‌، کافه و رستوران‌ها در انگلستان و ایرلند شمالی به میخانه‌ای در نورفک واقع در شرق انگلستان رفت تا آبجویی بنوشد.

دوک کمبریج روز جمعه، یک روز پیش از بازگشایی بارها‌، کافه و رستوران‌ها در انگلستان و ایرلند شمالی به میخانه‌ای در نورفک واقع در شرق انگلستان رفت تا آبجویی بنوشد.

شاهزاده ویلیام پس از سفارش یک لیوان آبجو و مقداری سیب زمینی سرخ کرده با صاحب میخانه و خدمتکاران به گفتگو پرداخت و با آنها در خصوص رهنمود‌های جدید بهداشتی پس از بازگشت به کار گپ زد.

او این میخانه را که در پنج مایلی منزلش واقع شده برای سرکشی و بازدید انتخاب کرده بود تا با نحوه آماده‌سازی جهت پذیرایی از مشتریان پس از برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ آشنا شود.

میخانه ها در انگلستان روز بیستم مارس گذشته در پی اعمال محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بسته شدند.

تازه‌ترین ویدیو