رقص نور و ابر در شفق قطبی کانادا

ویدیوها. رقص نور و ابر در شفق قطبی کانادا

تصاویری که دوربین‌های حرفه‌ای از شفق قطبی در شمال کانادا گرفته‌اند، مناظر خیال‌انگیزی را نشان می‌دهد و بیهوده نیست که این رقص زیباس طبیعت، گردشگران را از تمام دنیا به سوی خود می‌خواند. این تصاویر زمان‌گریز، بخشی از نمایش خیره‌کننده شفق قطبی شامگاه سه‌شنبه در یک ویدیوی تازه منتشر شده از بازی نور با ابرهای منطقه تامپسون در مانیتوبای کاناداست. پدیده طبیعی شفق قطبی در اثر برخورد ذرات باردار باد خورشیدی با مولکول‌های جو زمین تشکیل شده و بیشتر در عرض‌های جغرافیایی نزدیک دایره قطب شمال دیده می‌شود.

تصاویری که دوربین‌های حرفه‌ای از شفق قطبی در شمال کانادا گرفته‌اند، مناظر خیال‌انگیزی را نشان می‌دهد و بیهوده نیست که این رقص زیباس طبیعت، گردشگران را از تمام دنیا به سوی خود می‌خواند. این تصاویر زمان‌گریز، بخشی از نمایش خیره‌کننده شفق قطبی شامگاه سه‌شنبه در یک ویدیوی تازه منتشر شده از بازی نور با ابرهای منطقه تامپسون در مانیتوبای کاناداست. پدیده طبیعی شفق قطبی در اثر برخورد ذرات باردار باد خورشیدی با مولکول‌های جو زمین تشکیل شده و بیشتر در عرض‌های جغرافیایی نزدیک دایره قطب شمال دیده می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو