روز خوش حیات وحش؛ لاک‌پشت صد ساله در طبیعت رها شد

ویدیوها. روز خوش حیات وحش؛ لاک‌پشت صد ساله در طبیعت رها شد

دیه‌گو، لاک‌پشت صد ساله‌ای که به همراه چندین لاک‌پشت غول‌آسای دیگر برای تولید مثل در باغ‌وحشی در اکوادور نگهداری می‌شد، پس از آن که ۸۰۰ بچه لاک‌پشت تولید کرد در طبیعت جزیره گالاپاگوس در اقیانوس آرام رها گردید. این لاک‌پشت که تا پیش از این نسلش رو به انقراض بود، روز دوشنبه به همراه ۱۴ لاک‌پشت دیگر در طبیعت رها شد. داروین بخشی از مطالعات خود را در منطقه بکر گالاپاگوس انجام داده بود.

دیه‌گو، لاک‌پشت صد ساله‌ای که به همراه چندین لاک‌پشت غول‌آسای دیگر برای تولید مثل در باغ‌وحشی در اکوادور نگهداری می‌شد، پس از آن که ۸۰۰ بچه لاک‌پشت تولید کرد در طبیعت جزیره گالاپاگوس در اقیانوس آرام رها گردید. این لاک‌پشت که تا پیش از این نسلش رو به انقراض بود، روز دوشنبه به همراه ۱۴ لاک‌پشت دیگر در طبیعت رها شد. داروین بخشی از مطالعات خود را در منطقه بکر گالاپاگوس انجام داده بود.

تازه‌ترین ویدیو