معترضان به وضعیت اقتصادی علیه دولت مقروض لبنان شعار دادند

معترضان به وضعیت اقتصادی علیه دولت مقروض لبنان شعار دادند

پلیس ضدشورش لبنان جمعه شب برای مقابله با معترضان به سقوط ارزش واحد پول این کشور به شلیک گاز اشک آور متوسل شد.

پلیس ضدشورش لبنان جمعه شب برای مقابله با معترضان به سقوط ارزش واحد پول این کشور به شلیک گاز اشک آور متوسل شد.

تظاهرکنندگان در بیروت و دیگر شهرهای لبنان علیه دولت حسان دیاب، نخست وزیر این کشور شعار دادند. برخی از معترضان در بیروت نیز به شعبه های چند بانک حمله کردند.

دولت مقروض لبنان طی هفته های گذشته با صندوق بین المللی پول بر سر طرح نجات اقتصادی این کشور مذاکره کرده است اما نشانه ای از دستیابی به توافق با این نهاد در دست نیست.

تازه‌ترین ویدیو