کارزار هواداران استفاده از دوچرخه در پاریس

ویدیوها. کارزار هواداران استفاده از دوچرخه در پاریس

اعضای یک موسسه دفاع از حقوق دوچرخه سواران در فرانسه روز چهارشنبه برچسب هایی را برای راهنمایی دوچرخه سواران در پاریس نصب کردند.

اعضای یک موسسه دفاع از حقوق دوچرخه سواران در فرانسه روز چهارشنبه برچسب هایی را برای راهنمایی دوچرخه سواران در پاریس نصب کردند.

مسیرهای ویژه دوچرخه سواران در پایتخت فرانسه همزمان با شیوع ویروس جدید کرونا افزایش پیدا کرده است. شهرداری پاریس این اقدام را با هدف کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی انجام داده است.

هواداران استفاده از دوچرخه ضمن تشویق شهروندان به استفاده از این مسیرها، بر لزوم اختصاصی دائمی این خطوط به دوچرخه سواران تاکید می کنند.

تازه‌ترین ویدیو