گلخانه‌های کوچک دو نفره؛ ایده رستورانی در آمستردام در روزهای کرونایی

ویدیوها. گلخانه‌های کوچک دو نفره؛ ایده رستورانی در آمستردام در روزهای کرونایی

رستورانی در آمستردامِ هلند برای مقابله با شیوع کرونا، میز دو نفره را داخل گلخانه‌های کوچکی در مقابل رستوران قرار داده و از مشتریان پذیرایی می‌کند. رستورانهای هلند بر اساس مقررات جدید اجازه دارند تا ۳۰ مشتری را در داخل رستوران و به شرط رعایت فاصله یک و نیم متری از همدیگر بپذیرند اما در تراس و فضای بیرونی محدودیت پذیرش مشتری ندارند و تابع مقررات محدود کننده نیست.

رستورانی در آمستردامِ هلند برای مقابله با شیوع کرونا، میز دو نفره را داخل گلخانه‌های کوچکی در مقابل رستوران قرار داده و از مشتریان پذیرایی می‌کند. رستورانهای هلند بر اساس مقررات جدید اجازه دارند تا ۳۰ مشتری را در داخل رستوران و به شرط رعایت فاصله یک و نیم متری از همدیگر بپذیرند اما در تراس و فضای بیرونی محدودیت پذیرش مشتری ندارند و تابع مقررات محدود کننده نیست.

تازه‌ترین ویدیو