صدها پرتغالی در روز جهانی کارگر برغم قرنطینه در لیسبون گردهم آمدند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

صدها پرتغالی در روز جهانی کارگر برغم قرنطینه در لیسبون گردهم آمدند

صدها نفر از فعالان و نمایندگان سندیکاهای کارگری در لیسبون، پایتخت پرتغال در روز جهانی کارگر، روز جمعه ۱ مه، با رعایت فاصله و مقررات قرنطینه تجمع کردند. شیوع ویروس کرونا امسال باعث شد تا شمار هزاران نفری که در این روز به خیابانها می آمدند به حدود پانصد نفر تقلیل یابد. وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا روز یکشنبه در پرتغال پایان می یابد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پرتغال بیش از ۲۵ هزار نفر و شمار قربانیان بیش از یک هزار نفر ثبت شده است.

صدها نفر از فعالان و نمایندگان سندیکاهای کارگری در لیسبون، پایتخت پرتغال در روز جهانی کارگر، روز جمعه ۱ مه، با رعایت فاصله و مقررات قرنطینه تجمع کردند. شیوع ویروس کرونا امسال باعث شد تا شمار هزاران نفری که در این روز به خیابانها می آمدند به حدود پانصد نفر تقلیل یابد. وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا روز یکشنبه در پرتغال پایان می یابد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پرتغال بیش از ۲۵ هزار نفر و شمار قربانیان بیش از یک هزار نفر ثبت شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست