Eventsمناسبت ها
Loader

Find Us

نمایش تصاویر هولوگرام حیوانات برای سرگرمی پاریسی‌ها

ویدیوها. نمایش تصاویر هولوگرام حیوانات برای سرگرمی پاریسی‌ها

شهرداری‌ها در کشورهای اروپایی هر کدام به شیوه‌ای سعی می‌کنند تا در روزهای قرنطینه ناشی از کرونا، گوشه‌ای از اوقات فراغت شهروندان را پر کنند. برای مثال در مادرید اسپانیا، شهرداری پایتخت سینمای سیار به راه انداخته است و شهرداری پاریس در برخی مناطق با نمایش تصاویر هولوگرامی تلاش می‌کند تا گوشه‌ای از روزهای سخت خانه نشینی را برای پایتخت نشینان آسان‌تر کند. تصاویر هولوگرامی یا سه بعدی همانگونه که در ویدئو می‌بینید عمق دارند و واقعی به نظر می‌رسند.

شهرداری‌ها در کشورهای اروپایی هر کدام به شیوه‌ای سعی می‌کنند تا در روزهای قرنطینه ناشی از کرونا، گوشه‌ای از اوقات فراغت شهروندان را پر کنند. برای مثال در مادرید اسپانیا، شهرداری پایتخت سینمای سیار به راه انداخته است و شهرداری پاریس در برخی مناطق با نمایش تصاویر هولوگرامی تلاش می‌کند تا گوشه‌ای از روزهای سخت خانه نشینی را برای پایتخت نشینان آسان‌تر کند. تصاویر هولوگرامی یا سه بعدی همانگونه که در ویدئو می‌بینید عمق دارند و واقعی به نظر می‌رسند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی