سیل در کنگو بیش از ۳۵۰۰ خانه را تخریب کرد

ویدیوها. سیل در کنگو بیش از ۳۵۰۰ خانه را تخریب کرد

در پی وقوع سیلی مرگبار در جمهوری دموکراتیک کنگو، دست‌کم ۲۵ نفر جان خود را از دست دادند.

در پی وقوع سیلی مرگبار در جمهوری دموکراتیک کنگو، دست‌کم ۲۵ نفر جان خود را از دست دادند.

جریان سیل که همچنان ادامه دارد، وارد مرکز شهر یووییرا شد.

در حالی که صلیب سرخ به دنبال یافتن اجساد و مردم گرفتار در سیل است، گزارش شده که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ خانه بر اثر سیل تخریب شده‌اند.

در این میان، محدودیت‌های عبور مرور برای مقابله با شیوع کرونا جابجایی نیروهای کمکی را با مشکلات بیشتری رو‌به رو ساخته است.

تازه‌ترین ویدیو