ماسک‌های رنگارنگ گلدوزی شده ویتنامی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ماسک‌های رنگارنگ گلدوزی شده ویتنامی

طراحان مد در ویتنام با هدف ترغیب شهروندان به استفاده از ماسک در روزهای کرونایی طرحی نو در انداخته و به تولید ماسک‌های گلدوزی شده و رنگارنگ روی آورده‌اند. «دو گوین هوآ» یکی از طراحان مد در شهر هانوی می گوید ماسک می تواند پوششی جذاب برای مردان و زنان باشد. قیمت هر عدد ماسک دست ساز خانم هوآ ۲۱ دلار است، قیمتی که با درآمد متوسط شهروندان ویتنام همخوانی ندارد. استفاده از ماسک در امکان عمومی ویتنام اجباری است و کسانی که رعایت نکنند جریمه می‌شوند.‌

طراحان مد در ویتنام با هدف ترغیب شهروندان به استفاده از ماسک در روزهای کرونایی طرحی نو در انداخته و به تولید ماسک‌های گلدوزی شده و رنگارنگ روی آورده‌اند. «دو گوین هوآ» یکی از طراحان مد در شهر هانوی می گوید ماسک می تواند پوششی جذاب برای مردان و زنان باشد. قیمت هر عدد ماسک دست ساز خانم هوآ ۲۱ دلار است، قیمتی که با درآمد متوسط شهروندان ویتنام همخوانی ندارد. استفاده از ماسک در امکان عمومی ویتنام اجباری است و کسانی که رعایت نکنند جریمه می‌شوند.‌

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست