زوزه شغال‌ها در تل‌آویو اسرائیل
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

زوزه شغال‌ها در تل‌آویو اسرائیل

پارک یرکون در تل‌آویوِ اسرائیل بهار هر سال مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، اما این روزها به جای جمعیت و بازی کودکان و گردش و تفریح خانواده‌ها، جولانگاه شغال‌هاست. تل‌آویو در قرنطینه و پارک یرکون بدلیل ترس از شیوع ویروس کرونا خالی از جمعیت است و شبانگاهان شغال‌ها فرصت را غنیمت می شمارند، فضای خالی را پر می کنند و زوزه می‌کشند. این روزها، حیوانات وحشی در پی قرنطینه در برخی شهرهای دیگر دنیا نیز گاه و بیگاه دیده می‌شوند.

پارک یرکون در تل‌آویوِ اسرائیل بهار هر سال مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، اما این روزها به جای جمعیت و بازی کودکان و گردش و تفریح خانواده‌ها، جولانگاه شغال‌هاست. تل‌آویو در قرنطینه و پارک یرکون بدلیل ترس از شیوع ویروس کرونا خالی از جمعیت است و شبانگاهان شغال‌ها فرصت را غنیمت می شمارند، فضای خالی را پر می کنند و زوزه می‌کشند. این روزها، حیوانات وحشی در پی قرنطینه در برخی شهرهای دیگر دنیا نیز گاه و بیگاه دیده می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست