گشتی در دومین متروی پرکار اروپا در روزهای کرونایی

ویدیوها. گشتی در دومین متروی پرکار اروپا در روزهای کرونایی

شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه در فرانسه، متروی پاریس، دومین متروی پرکار اروپا و ششمین متروی پرمسافر جهان را متروک و بی مسافر کرده است. واگن ها خالی است و از همهمه و شلوغی همیشگی خبری نیست. متروی پاریس با بیش از یک قرن قدمت، ۱۴ خط، صدها ایستگاه و در مجموع ۲۱۴ کیلومتر درازا دارد. « شاتله له‌آل» یکی از ایستگاه‌های متروی پاریس، بزرگترین ایستگاه متروی جهان است. ویروس مرگبار کرونا تا ظهر روز جمعه ۱۰ آوریل، بیش از ۱۱۷ هزار نفر را در فرانسه مبتلا کرده و جان بیش از ۱۲ هزار نفر را گرفته است.

شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه در فرانسه، متروی پاریس، دومین متروی پرکار اروپا و ششمین متروی پرمسافر جهان را متروک و بی مسافر کرده است. واگن ها خالی است و از همهمه و شلوغی همیشگی خبری نیست. متروی پاریس با بیش از یک قرن قدمت، ۱۴ خط، صدها ایستگاه و در مجموع ۲۱۴ کیلومتر درازا دارد. « شاتله له‌آل» یکی از ایستگاه‌های متروی پاریس، بزرگترین ایستگاه متروی جهان است. ویروس مرگبار کرونا تا ظهر روز جمعه ۱۰ آوریل، بیش از ۱۱۷ هزار نفر را در فرانسه مبتلا کرده و جان بیش از ۱۲ هزار نفر را گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو