ویروس کرونا صنعت گردشگری ونیز ایتالیا را از رونق انداخت

ویروس کرونا صنعت گردشگری ونیز ایتالیا را از رونق انداخت

ونیز ایتالیا این روزها و در سایه شیوع ویروس کرونا و قرنطینه آن جنب و جوش همیشگی اش را ندارد. گردشگران از ترس ابتلا به ویروس مرگبار کرونا از این شهر گریخته اند و صنعت توریسم راکد و بی رونق شده است. این شهر توریستی نیز از ۹ ماه مارس جز «مناطق در وضعیت قرمز» ایتالیا طبقه بندی شده است. هتل‌ها، رستوران‌ها و اغلب کسب و کارها و فروشگاه‌ها تعطیل شده و ونیزی ها همانند دیگر شهروندان ایتالیا خانه نشین شده اند. شرایط اضطراری در ونیز همانند دیگر مناطق ایتالیا تا ۱۷ آوریل ادامه خواهد داشت.

ونیز ایتالیا این روزها و در سایه شیوع ویروس کرونا و قرنطینه آن جنب و جوش همیشگی اش را ندارد. گردشگران از ترس ابتلا به ویروس مرگبار کرونا از این شهر گریخته اند و صنعت توریسم راکد و بی رونق شده است. این شهر توریستی نیز از ۹ ماه مارس جز «مناطق در وضعیت قرمز» ایتالیا طبقه بندی شده است. هتل‌ها، رستوران‌ها و اغلب کسب و کارها و فروشگاه‌ها تعطیل شده و ونیزی ها همانند دیگر شهروندان ایتالیا خانه نشین شده اند. شرایط اضطراری در ونیز همانند دیگر مناطق ایتالیا تا ۱۷ آوریل ادامه خواهد داشت.

تازه‌ترین ویدیو