عملیات شبانه برای اطفاء حریق کوه‌های آبی

ویدیوها. عملیات شبانه برای اطفاء حریق کوه‌های آبی

با وجود انجام عملیات شبانه اطفاء حریق در محدوده کوه‌های آبی استرالیا، آتش‌نشانان از ساکنان مناطق نزدیك کوه گوسپر خواستند تا منازل خود را تخلیه كنند. آتش‌سوزی در شمال غرب سیدنی تاکنون كه ۴۰۰ هزار هكتار از پوشش گیاهی و درختان این منطقه را از بین برده و در حال پیشروی به سمت مناطق مسكونی است. این آتش‌سوزی ترکیبی از چندین آتش‌سوزی که تقریباً از لیتگو تا ساحل مرکزی نیو ساوت ولز (NSW) امتداد پیدا کرده است. مرکز هواشناسی استرالیا ادامه استقرار موج شدید گرما را طی هفته آینده پیش‌بینی کرده است.

با وجود انجام عملیات شبانه اطفاء حریق در محدوده کوه‌های آبی استرالیا، آتش‌نشانان از ساکنان مناطق نزدیك کوه گوسپر خواستند تا منازل خود را تخلیه كنند. آتش‌سوزی در شمال غرب سیدنی تاکنون كه ۴۰۰ هزار هكتار از پوشش گیاهی و درختان این منطقه را از بین برده و در حال پیشروی به سمت مناطق مسكونی است. این آتش‌سوزی ترکیبی از چندین آتش‌سوزی که تقریباً از لیتگو تا ساحل مرکزی نیو ساوت ولز (NSW) امتداد پیدا کرده است. مرکز هواشناسی استرالیا ادامه استقرار موج شدید گرما را طی هفته آینده پیش‌بینی کرده است.

تازه‌ترین ویدیو