اعتصاب غذای پناهجویان اردوگاه جنگلی «ووچیاک» در بوسنی و هرزگوین

ویدیوها. اعتصاب غذای پناهجویان اردوگاه جنگلی «ووچیاک» در بوسنی و هرزگوین

مقامات بوسنی و هرزگوین روز جمعه ۱۵ آذر بدنبال درخواست‌های بین‌المللی اعلام کردند اردوگاه جنگلی پناهجویان موسوم به «ووچیاک» را می‌بندند و پناهجویان را به مکان دیگری منتقل می‌کنند. این اردوگاه خودساخته پیش از این یک مرکز جمع زباله بود. جنگل‌های اطراف نیز به دلیل مین‌های کاشته شده در زمان جنگ امن نیستند.

مقامات بوسنی و هرزگوین روز جمعه ۱۵ آذر بدنبال درخواست‌های بین‌المللی اعلام کردند اردوگاه جنگلی پناهجویان موسوم به «ووچیاک» را می‌بندند و پناهجویان را به مکان دیگری منتقل می‌کنند. این اردوگاه خودساخته پیش از این یک مرکز جمع زباله بود. جنگل‌های اطراف نیز به دلیل مین‌های کاشته شده در زمان جنگ امن نیستند.

با این حال برخی از پناهجویان که در چادرهای پوشیده از برف و شرایط سخت زندگی می‌کنند در اعتراض به اسکان مجدد دست به اعتصاب غذا زده‌اند و می‌گویند که نمی‌خواهند جابه‌جا شوند. آنها نمی‌خواهند از مرز کرواسی که تنها ۸ کیلومتر با این اردوگاه فاصله دارد دور شوند، چرا که امیدوارند تا با گذر از مرز خود را به کشوری در اتحادیه اروپا برسانند. حدود ۸۰۰ پناهجو که عمدتاً پاکستانی و افغان هستند در حال حاضر در این اردوگاه زندگی‌ می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو