شنا و غلت میان برف‌ها در سرمای منهای ۴ درجه سیبری

ویدیوها. شنا و غلت میان برف‌ها در سرمای منهای ۴ درجه سیبری

شماری از علاقه‌مندان به شنای زمستانی روز یکشنبه سوم آذر ماه (۲۴ نوامبر)، موسوم به «روز ملی شیرماهی‌ها» در دریاچه یخ‌زده بایکال شنا کردند و در میان برف‌ها غلت زدند.

شماری از علاقه‌مندان به شنای زمستانی روز یکشنبه سوم آذر ماه (۲۴ نوامبر)، موسوم به «روز ملی شیرماهی‌ها» در دریاچه یخ‌زده بایکال شنا کردند و در میان برف‌ها غلت زدند.

دریاچه بایکال در جنوب منطقه سیبری در روسیه واقع شده و شناگران روسی در حالی در آن شنا کردند که دمای آب آن حتی در تابستان به ندرت از منهای ۴ درجه بالاتر می‌رود.

نظیر این تفریح زمستانی در برخی دیگر از کشورهای سردسیر شمالی نیز رواج دارد.

تازه‌ترین ویدیو