پلیس و ارتش لبنان پاکسازی خیابان‌ها را آغاز کردند

ویدیوها. پلیس و ارتش لبنان پاکسازی خیابان‌ها را آغاز کردند

نیروهای پلیس و ارتش لبنان یک روز پس از استعفای سعد حریری از سمت نخست وزیری با حضور در خیابان‌ها تجمع‌کنندگان را متفرق کردند. واحدهای ارتش و پلیس لبنان از صبح روز چهارشنبه با حضور در خیابان‌ها سعی کردن تا به وسیله بولدوزر موانع طبیعی و چادرهای استقرار معترضان را در خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها از میان ببرند و عبور و مرور را به حالت عادی باز گردانند. سعد حریری پس از نزدیک به دو هفته اعتراضات سراسری در لبنان، عصر سه‌شنبه از سمت خود استعفا کرد.

نیروهای پلیس و ارتش لبنان یک روز پس از استعفای سعد حریری از سمت نخست وزیری با حضور در خیابان‌ها تجمع‌کنندگان را متفرق کردند. واحدهای ارتش و پلیس لبنان از صبح روز چهارشنبه با حضور در خیابان‌ها سعی کردن تا به وسیله بولدوزر موانع طبیعی و چادرهای استقرار معترضان را در خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها از میان ببرند و عبور و مرور را به حالت عادی باز گردانند. سعد حریری پس از نزدیک به دو هفته اعتراضات سراسری در لبنان، عصر سه‌شنبه از سمت خود استعفا کرد.

تازه‌ترین ویدیو