تجمع طرفداران حزب راست افراطی اسپانیا در شهر مادرید

ویدیوها. تجمع طرفداران حزب راست افراطی اسپانیا در شهر مادرید

هزاران تن از هواداران وُکس، حزب راست افراطی اسپانیا روز شنبه در مرکز شهر مادرید، پایتخت این کشور جمع شدند تا به جدایی‌طلبان کاتالونیا اعتراض کنند.

هزاران تن از هواداران وُکس، حزب راست افراطی اسپانیا روز شنبه در مرکز شهر مادرید، پایتخت این کشور جمع شدند تا به جدایی‌طلبان کاتالونیا اعتراض کنند.

آنها در اطراف پرچم بزرگ اسپانیا که به گفتۀ حزب ۱۰۰۰ متر طول داشت جمع شدند.

وُکس نقش فعالی در محاکمۀ رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا داشت و همزمان از این فرصت برای بهبود موقعیت خود در میان رای‌دهندگان اسپانیایی استفاده کرد.

تازه‌ترین ویدیو