سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض»

ویدیوها. سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض»

تعدادی از معترضان جنبش «شورش علیه انقراض» که در اقدامی اعتراضی در سیدنی استرالیا لباس‌‌های نمادین به یادآوری وضعیت زنبورهای عسل به تن کرده بودند، با دخالت پلیس دستگیر شدند.

تعدادی از معترضان جنبش «شورش علیه انقراض» که در اقدامی اعتراضی در سیدنی استرالیا لباس‌‌های نمادین به یادآوری وضعیت زنبورهای عسل به تن کرده بودند، با دخالت پلیس دستگیر شدند.

این معترضان که در هاید پارک سیدنی جمع شده بودند می گویند که دخالت انسان، زنبورهای عسل را در معرض تهدید قرار داده است. آنها خواستار اقدامات فوری دولت برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند.

آنها مجموعه‌ای از اعتراضات را برای جلب توجه سیاستمداران به اضطراری بودن شرایط اقلیمی در دستور کار قرار داده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو