مراسم سنتی گذراندن گوسفندان از روی پل لندن برگزار شد

ویدیوها. مراسم سنتی گذراندن گوسفندان از روی پل لندن برگزار شد

مراسم سنتی گذراندن گوسفندان از روی پل لندن روز یکشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) با حضور کشاورزان و گردشگران به اجرا در آمد.

مراسم سنتی گذراندن گوسفندان از روی پل لندن روز یکشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) با حضور کشاورزان و گردشگران به اجرا در آمد.

این مراسم که از دوران قرون وسطا آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد با هدف جشن گرفتن پاییز و آغاز فصل دروی محصولات زراعی برگزار می‌شود. همزمان با اجرای این مراسم نوازندگان محلی بر طبل‌ها می‌نواختند و رقصندگان می‌رقصیدند.

امسال نیز مانند گذشته ۳۰ گوسفند به برج لندن برده و در آنجا گردانده شدند. این رویداد که مورد علاقه توریست‌هاست از سوی انجمن تولید کنندگان محصولات کشاورزی برگزار شده و عواید آن به صرف امور خیریه می‌گردد.

تازه‌ترین ویدیو