ریودوژانیرو؛ معترضان خواستار اقدام دولت برای کنترل آتش سوزی آمازون شدند

ویدیوها. برزیل؛ معترضان خواستار اقدام دولت برای کنترل آتش سوزی آمازون شدند

هزاران نفر روز یکشنبه در شهر رویودوژانیرو برزیل به خیابان رفتند وخواستار اقدامات بیشتر دولت برای کنترل و خاموش کردن آتش سوزی وسیع در جنگل‌های آمازون شدند.

هزاران نفر روز یکشنبه در شهر رویودوژانیرو برزیل به خیابان رفتند وخواستار اقدامات بیشتر دولت برای کنترل و خاموش کردن آتش سوزی وسیع در جنگل‌های آمازون شدند.

این راهپیمایی بخشی از اعتراضات ضد دولتی بود که در شهرهای مختلف برزیل برگزار شد. کودکان نیز از جمله شرکت کنندگان در این راهپیمایی بودند که با پلاکاردهایی خواستار حفاظت از زمین و بویژه آمازون بودند.

در یکی از پلاکاردها نیز در انتقاد به ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل نوشته شده بود: «بولسونارو آینده ما را می سوزاند.»

آتش روزهاست که در بخش بزرگی از جنگل‌های آمازون در حال سوزندان یکی از مهمترین ذخائر تنوع زیستی جهان است.

گزارش شده است که آتش سوزی در جنگل‌های آمازون در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۵ درصد افزایش یافته است. روز جمعه دولت برزیل ۴۴ هزار سرباز را برای کمک به خاموش کردن آتش به جنگل‌های آمازون اعزام کرد.

تازه‌ترین ویدیو