انفجار تماشایی سه برج خنک‌کننده قدیمی نیروگاه در بریتانیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

انفجار تماشایی سه برج خنک‌کننده قدیمی نیروگاه در بریتانیا

متخصصان بریتانیایی سه برج خنک‌کننده قدیمی در نیروگاه دیدکات را با انفجار کنترل شده تخریب کردند. سه برج دیگر این نیروگاه در سال ۲۰۱۴ تخریب شده بود. در زمان انفجار این برج‌های ۱۱۴ متری در روز یکشنبه ۲۷ مرداد هزاران منزل مسکونی در اطراف آنها تخلیه شده بود. انفجارها با این حال باعث جرقه زدن یک دکل برق و قطع موقت برق منازل اطراف و نیز آسیبب به یک خودرو شد.

متخصصان بریتانیایی سه برج خنک‌کننده قدیمی در نیروگاه دیدکات را با انفجار کنترل شده تخریب کردند. سه برج دیگر این نیروگاه در سال ۲۰۱۴ تخریب شده بود. در زمان انفجار این برج‌های ۱۱۴ متری در روز یکشنبه ۲۷ مرداد هزاران منزل مسکونی در اطراف آنها تخلیه شده بود. انفجارها با این حال باعث جرقه زدن یک دکل برق و قطع موقت برق منازل اطراف و نیز آسیبب به یک خودرو شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست